Produkty chemiczne

MEG
Monoethylene Glycol
MPG
Monopropylene Glycol
DEG
Diethylene Glycol
BDG
Butyl Di Glycol
IPA
Isopropyl Alcohol
Glycerol / Glycerine
 Etyldiglikol (EDG)
ACE – Aceton
Glikol trietylenowy (TEG)
Butyl di glycol – BDG