Parafina granulat

Produkt Temperatura Topnienia Lepkość
Kinematyczna
mm²/s
Zaolejenie
  G R A N U L A T 
PWT1 55,0 – 59,0 °C 4,00 – 5,00 1,0 – 1,8 %
PWNS+ 52,0 – 56,0 °C 3,40 – 4,80 2,0 – 5,0 %
PWNS 50,0 – 54,0 °C 4,00 – 5,50 5,0 – 8,0 %
PW4 50,0 – 58,0 °C 4,00 – 8,00 8,0 – 12,0 %
Granulat z Uszk. Świec Biały / Kremowy

Kolor