Parafina płyn

Produkt Temperatura Topnienia Lepkość
Kinematyczna
mm²/s
Zaolejenie
PWP2 54,0 – 60,0 °C 3,00 – 4,00 0,5 – 0,8 %
PWT1 55,0 – 59,0 °C 4,00 – 5,00 1,0 – 1,8 %
PWNS+ 52,0 – 56,0 °C 3,40 – 4,80 2,0 – 5,0 %
PWNS 50,0 – 54,0 °C 4,00 – 5,50 5,0 – 8,0 %
PW4 50,0 – 58,0 °C 4,00 – 8,00 8,0 – 12,0 %
Gacz Niskotop. Min 30 °C Min 2,2 Max 20%
Płyn z przerob. świec Max 2%