Inne produkty

Produkt Temperatura Topnienia Lepkość Kinematyczna
mm²/s
Zaolejenie
Petrolatum Min 60.0 °C 11.42 4.5 – 8.0%
JAW-1 * Min 55.0 °C 4.5-7.5 2.4%
Cerezyna 75.0-80.0 °C 10.32

 

Produkt Kolor, Saybolt Penetracja

0.1 mm

Petrolatum jasnobrązowy Max 70
JAW-1 * -10
Cerezyna -16 Max 18